PT Accountancy hecht aan tevreden relaties en werkt daarom steeds aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Omdat wij klachten zeer serieus nemen, hebben wij hiervoor een klachtenprocedure ontwikkeld. Wij streven ernaar uw klacht binnen drie weken af te handelen.

Als u een klacht heeft, kunt u deze melden aan de directie van PT Accountancy.