ONLINE SALARISADMINISTRATIE

PT Accountancy verzorgt uw complete salarisadministratie. Wij hebben ervaring met alle CAO’s. De salarisverwerking vindt plaats via Loket.nl; dit is een moderne op internet gebaseerde toepassing. U kunt als werkgever online toegang krijgen tot uw eigen salarisadministratie, 24 uur per dag 7 dagen per week. U dient alleen een internetverbinding te hebben.

Mutaties kunt u desgewenst zelf ingeven. Ook kunt u uw loonstaten en salarisspecificaties op elk moment online opvragen, deze zijn digitaal beschikbaar. Op een eigen beveiligd gebied op internet kunt u al uw (elektronische)personeelsdossiers opslaan en raadplegen. Uiteraard is het ook mogelijk om de vakantie- en ziektedagen van de personeelsleden bij te houden. Indien u de salarisadministratie aan ons uitbesteedt, zullen wij aan de hand van uw wensen vooraf een all-in prijs per salarisstrook met u afspreken. Gemiddeld rekenen wij € 10 per loonstrook per werknemer, dit is inclusief aangifte loonheffing en verzorgen van de opgaves aan de bedrijfstakfondsen en controle van de bedrijfstak-nota’s.

Daarnaast biedt PT Accountancy u advies op het gebied van personeelszaken en vakinhoudelijke vraagstukken. Te denken valt aan:

  • Opstellen van arbeidscontracten;
  • Opstellen personeelshandboek;
  • Advisering op het gebied van arbeidsrecht, sociale verzekeringen en loonbelasting;
  • Aanvragen ontslagvergunningen.
Home