SAMENSTELLEN JAARREKENING

Wij stellen de jaarrekening van uw onderneming samen volgens de wettelijke regels en de geldende standaarden voor de interne en externe verslaggeving. Deze jaarrekening zal met u besproken worden zodat u als ondernemer inzicht krijgt in de resultaten van uw onderneming.

Daarbij zult u geadviseerd worden op welke punten u uw onderneming beter kunt besturen, denk hierbij aan fiscale, organisatorische en bedrijfseconomische aandachtsgebieden.

Veelal is in het MKB geen dure accountantsverklaring (controle-verklaring) vereist, maar kan worden volstaan met een samenstellingsverklaring. Dus waarom dure accountantstarieven betalen als wij u hetzelfde kunnen bieden tegen een aantrekkelijker tarief?

Tussentijdse Cijfers

In het verlengde van de jaarrekening nemen de tussentijdse cijfers een steeds belangrijkere plaats in. Niet alleen voor het aanvragen van een krediet bij de bank, maar ook om nog sneller inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming. Wij werken standaard met tussentijdse cijfers. Zo is uw beleid sneller bij te stellen, u kunt direct actie ondernemen. Voor u is van belang dat u weet hoe uw onderneming ervoor staat.

Als u alleen op basis van jaarcijfers uw onderneming moet leiden, komt u wellicht te laat. Het besturen/leiden van een onderneming is immers een continu proces. Na afloop van de btw-periode zorgen wij ervoor dat u tussentijdse cijfers heeft die u in staat stellen om sneller beleidsbeslissingen te nemen.

Home