Op basis van artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) is het van belang dat personen van buiten het accountantskantoor en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen. Hiervoor is een interne procedure opgesteld. Op verzoek kan deze klokkenluidersregeling opgevraagd worden bij PT Accountancy.